نام واحد : احسان عمه فینی حسن بارگیر

نام محصول : خوراک دام وطیورروزانه

 • سریال مجوز : 1765451
 • شماره مجوز : 313571
 • تاریخ مجوز : 05/12/1358
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%