نام واحد : پنبه پاک کنی تاج

نام محصول : الیاف پنبه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 7996
 • تاریخ مجوز : 13/05/1395
 • کد محصول : 140512308
 • شرح محصول : الیاف پنبه
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%