نام واحد : شاعباس عباسی زاده

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 200417000000
 • شماره مجوز : 24937
 • تاریخ مجوز : 24/09/1395
 • کد محصول : 7495412369
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -122
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%