نام واحد : معتمدی - محمدرضا ومعتمدی آدرمنابادی-احمدرضا

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1314205
 • شماره مجوز : 15105
 • تاریخ مجوز : 24/11/1380
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%