نام واحد : حسنعلی حسنی

نام محصول : قند بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1765181
 • شماره مجوز : 69105
 • تاریخ مجوز : 22/04/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%