نام واحد : درخشان - ابراهیم

نام محصول : روغن صنعتیغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1314573
 • شماره مجوز : 16641
 • تاریخ مجوز : 19/01/1381
 • کد محصول : 15111920
 • شرح محصول : روغن صنعتی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%