نام واحد : داتیک شاو - شرکت

نام محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز

 • سریال مجوز : 1314843
 • شماره مجوز : 2158
 • تاریخ مجوز : 28/02/1381
 • کد محصول : 15132021
 • شرح محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%