نام واحد : غلامحسین افتخار ومحمدرضا مهران پور

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد خ چهارم روبروی پنیرشایان صنایع مرغ افتخار
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : محمدرضا مهران پور
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1766531
 • شماره مجوز : 58870
 • تاریخ مجوز : 06/03/1387
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 345 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%