نام واحد : صنایع برترآتی

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خ مفتح شمالی...
 • تلفن شرکت : *******888
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد خ چهارم بعدازچهارراه دوم
 • تلفن واحد : **********026
 • مدیر : محمد باقر رضوی تقوی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : غذاهای گوشتی منجمداماده مصرف از مرغ

 • سریال مجوز : 1767638
 • شماره مجوز : 32616
 • تاریخ مجوز : 15/04/1390
 • کد محصول : 15492330
 • شرح محصول : غذای اماده ازغیرسبزیجات
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%