نام واحد : تعاونی چند منظوره مهران - شرکت

نام محصول : بستنی خامه ای

 • سریال مجوز : 1315046
 • شماره مجوز : 3398
 • تاریخ مجوز : 06/04/1381
 • کد محصول : 15201273
 • شرح محصول : بستنی خامه ای
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%