نام واحد : کیان پخش-شرکت

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1315121
 • شماره مجوز : 5861
 • تاریخ مجوز : 25/04/1381
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%