نام واحد : پروتئین سازان البرز

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******292
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد انتهای بلوار ابن سینا خ کوشاوران دست چپ کوی ششم
 • تلفن واحد : *******202
 • مدیر : مهدی مهدی راد
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1767902
 • شماره مجوز : 71526
 • تاریخ مجوز : 18/05/1389
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%