نام واحد : احمدی - احمدرضا

نام محصول : کنسروسبزیجات

 • سریال مجوز : 1315208
 • شماره مجوز : 7318
 • تاریخ مجوز : 07/05/1381
 • کد محصول : 15131630
 • شرح محصول : کنسروسبزیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%