نام واحد : تک خوان پارس

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهرک صفادشت...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت بلواراردیبهشت خ پنجم غربی جنب کارخانه نیماشیمی
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : سید محمد رضا رضایی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : انواع ترشی

 • سریال مجوز : 1767967
 • شماره مجوز : 78640
 • تاریخ مجوز : 05/08/1389
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%