نام واحد : سبزواری - احمد رضا

نام محصول : بستنی ساده

 • سریال مجوز : 1302609
 • شماره مجوز : 16054
 • تاریخ مجوز : 10/06/1369
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%