نام واحد : گلابدار-علیرضا و مراتب-محمود

نام محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 1318762
 • شماره مجوز : 4710
 • تاریخ مجوز : 25/02/1369
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%