نام واحد : کریمی فینی-محمد

نام محصول : نمک طعامتصفیه شده

 • سریال مجوز : 1319172
 • شماره مجوز : 21689
 • تاریخ مجوز : 07/08/1364
 • کد محصول : 15492510
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%