نام واحد : متحد کارا

نام محصول : میوه جات منجمدبسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1319505
 • شماره مجوز : 13988
 • تاریخ مجوز : 12/08/1381
 • کد محصول : 15131111
 • شرح محصول : میوه جات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%