نام واحد : متحد کارا

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 1319505
 • شماره مجوز : 13988
 • تاریخ مجوز : 12/08/1381
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%