نام واحد : پروتئین گیاهی صفا دشت

نام محصول : فرآوری واماده سازی پروتئین گیاهی ازسویاسویا خوراکی

 • سریال مجوز : 1768129
 • شماره مجوز : 75824
 • تاریخ مجوز : 02/11/1385
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%