نام واحد : تولیدی وبازرگانی نط نزکالا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نطنز
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منط قه صنعتی اوره نط نز0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اوره نطنز

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1319477
 • شماره مجوز : 2859
 • تاریخ مجوز : 17/05/1381
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%