نام واحد : تولیدی و بازرگانی آذرکامان مطلوب

نام محصول : بسته بندی قهوه

 • سریال مجوز : 1758017
 • شماره مجوز : 61952
 • تاریخ مجوز : 18/05/1391
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 165 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%