نام واحد : احمدی جوزانی- ثریاوحاجی صادقیان- زهره

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : نجف آبادخ...
 • تلفن شرکت : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی تیران خ 5
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ثریا احمدی جوزدانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تیران وکرون

نام محصول : اب لیموترش

 • سریال مجوز : 1319610
 • شماره مجوز : 18019
 • تاریخ مجوز : 20/09/1381
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%