نام واحد : سمانه- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان ج فرودگاه جاده مخصوص کشتارگاه ک3
 • تلفن واحد : ****878جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کریمی- محمدعلی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1319717
 • شماره مجوز : 19529
 • تاریخ مجوز : 08/10/1381
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%