نام واحد : سمانه- شرکت

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1319717
 • شماره مجوز : 19529
 • تاریخ مجوز : 08/10/1381
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%