نام واحد : غذایی پرزین

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : بلوارمرزداران...
 • تلفن شرکت : *******214
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ حاتم راد کوشاوران پنجم پ 2524
 • تلفن واحد : *******214
 • مدیر : حسن اکبریان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1768652
 • شماره مجوز : 77631
 • تاریخ مجوز : 25/07/1389
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%