نام واحد : لبنی شیر پرور

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 1712331
 • شماره مجوز : 68067
 • تاریخ مجوز : 06/04/1389
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%