نام واحد : نوک طلایی اصفهان - شرکت

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1319939
 • شماره مجوز : 8589
 • تاریخ مجوز : 21/11/1381
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%