نام واحد : رعنا غزال - شرکت

نام محصول : بستنی ساده

 • سریال مجوز : 1319955
 • شماره مجوز : 23338
 • تاریخ مجوز : 26/11/1381
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%