نام واحد : نوربخش ورنوسفادرانی و عموسلطانی و حاجی باقری فروشانی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی منتظریه خ 107 اصلی مقابل فرعی 1
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عموسلطانی-ابوالقاسم
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی منتظریه

نام محصول : پودر کیک پزیتولید وبسته بندی

 • سریال مجوز : 1320136
 • شماره مجوز : 25849
 • تاریخ مجوز : 24/12/1381
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%