نام واحد : سبک سازان شرق خراسان شمالی

نام محصول : اکسید سیلیسیم

 • سریال مجوز : 200108000000
 • شماره مجوز : 95/102/10939
 • تاریخ مجوز : 05/07/1395
 • کد محصول : 2411512515
 • شرح محصول : اکسید سیلیسیم
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%