نام واحد : اصفهانیان - الهیار

نام محصول : کارتن بسته بندی واحدهای تبدیل ورق به کارتن

 • سریال مجوز : 1320337
 • شماره مجوز : 2444
 • تاریخ مجوز : 08/02/1382
 • کد محصول : 21021211
 • شرح محصول : کارتن بسته بندی تبدیل ورق به کارتن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%