نام واحد : مواد غذایی مینای کویر-شرکت

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1320741
 • شماره مجوز : 1668
 • تاریخ مجوز : 03/12/1381
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%