نام واحد : فرآورده های لبنی تک افضل-شرکت

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 1320564
 • شماره مجوز : 5906
 • تاریخ مجوز : 12/03/1382
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%