نام واحد : وحیدکریمی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1768982
 • شماره مجوز : 55283
 • تاریخ مجوز : 11/03/1387
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%