نام واحد : تعاونی کیک و کلوچه عرش ایرانیان

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 1769033
 • شماره مجوز : 44006
 • تاریخ مجوز : 23/12/1390
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 2,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%