نام واحد : زرین دشت سفره

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1769043
 • شماره مجوز : 40153
 • تاریخ مجوز : 18/11/1384
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%