نام واحد : صنایع غذائی فرینام

نام محصول : ژله خوراکی

 • سریال مجوز : 1756899
 • شماره مجوز : 34249
 • تاریخ مجوز : 19/09/1380
 • کد محصول : 15131461
 • شرح محصول : ژله میوه
 • ظرفیت : 562 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%