نام واحد : تولیدی سلامت فرد-شرکت

نام محصول : انواع کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 1321465
 • شماره مجوز : 17036
 • تاریخ مجوز : 27/08/1382
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%