نام واحد : شیشه ایمنی امید اصفهان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1322086
 • شماره مجوز : 30925
 • تاریخ مجوز : 06/12/1382
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%