نام واحد : قنایی-حسین

نام محصول : بسته بندی ذرت

 • سریال مجوز : 1322244
 • شماره مجوز : 30622
 • تاریخ مجوز : 03/12/1382
 • کد محصول : 15311425
 • شرح محصول : بسته بندی ذرت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%