نام واحد : آهار تیران - شرکت

نام محصول : نشاسته ازسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1322254
 • شماره مجوز : 373
 • تاریخ مجوز : 16/01/1383
 • کد محصول : 15321141
 • شرح محصول : نشاسته ازسیب زمینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%