نام واحد : امیر مقیمی - تمدید 31534

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد بلوار ابن سینا خیابان تلاشگران خیابان کوشاوران 22 قطعه شماره 2654 از بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : امیر مقیمی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1769504
 • شماره مجوز : 33700
 • تاریخ مجوز : 18/07/1390
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%