نام واحد : توسعه وتجارت تولیدی قند فیروزکوه

نام محصول : قندازشکر بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1769545
 • شماره مجوز : 43265
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%