نام واحد : گوارا آبگینه زاگرس-شرکت

نام محصول : آب معدنی35000000افزایش85/11/14

 • سریال مجوز : 1322314
 • شماره مجوز : 1364
 • تاریخ مجوز : 27/01/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 135,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%