نام واحد : عسگری-حسن

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1322617
 • شماره مجوز : 21328
 • تاریخ مجوز : 11/03/1383
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 2,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%