نام واحد : آرین پروتئین سپاهان-شرکت

نام محصول : انجمادوبسته بندی گوشت قرمزوطیو

 • سریال مجوز : 1322665
 • شماره مجوز : 7063
 • تاریخ مجوز : 19/03/1383
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%