نام واحد : طیور دانه سحرگاهان-شرکت

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 1323012
 • شماره مجوز : 13833
 • تاریخ مجوز : 21/05/1383
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%