نام واحد : سروستان خوراک

نام محصول : قند کله بهداشتی بروش صنعتی ازشکر

 • سریال مجوز : 1769825
 • شماره مجوز : 45048
 • تاریخ مجوز : 29/07/1388
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%