نام واحد : پویا نام سپاهان-شرکت

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1323175
 • شماره مجوز : 17956
 • تاریخ مجوز : 24/06/1383
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%