نام واحد : تعاونی 5048سالم پاک یاسوج

نام محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 350209000000
 • شماره مجوز : 124/278791
 • تاریخ مجوز : 06/12/1393
 • کد محصول : 1410512350
 • شرح محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%