نام واحد : طعام گستر بهار عبدالباقی کروژده

نام محصول : آبمیوه

 • سریال مجوز : 1713257
 • شماره مجوز : 70665
 • تاریخ مجوز : 20/11/1375
 • کد محصول : 15131710
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش اب وشیره گرفتن مرکبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%