نام واحد : صنایع غذائی طعم تهران

نام محصول : بسته بندی آرد برنج

 • سریال مجوز : 1767795
 • شماره مجوز : 36506
 • تاریخ مجوز : 12/10/1382
 • کد محصول : 15311123
 • شرح محصول : ارد برنج
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%