نام واحد : پارسیان صنعت شایان

نام محصول : شیرخشک

 • سریال مجوز : 1765695
 • شماره مجوز : 61715
 • تاریخ مجوز : 23/06/1391
 • کد محصول : 15201211
 • شرح محصول : شیرخشک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%