نام واحد : حیات ونک-شرکت

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 1323300
 • شماره مجوز : 20157
 • تاریخ مجوز : 20/07/1383
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 165 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%