نام واحد : تهران دینا

نام محصول : برگه حجیم شده

 • سریال مجوز : 1731050
 • شماره مجوز : 40078
 • تاریخ مجوز : 18/12/1382
 • کد محصول : 15131122
 • شرح محصول : برگه میوه جات
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%